Üdvözlöm Önt az Infocomptech honlapon!

Tisno - lángoló égbolt (HR)
Technika

Infocomptech: Kis F. IT-Tech_SA. (Hardware/Software/Netware) 

< Foto:KisF.>

magyarorszag.hu
eu.hu
Miskolctapolca - virágos tér...
Vrsar (HR) - csodakék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lillaffüred - függöpatak...

Irodagép történeti visszatekintő

 

Weblapom technika rovatában tisztelettel adózóm az irodagép- és számítástechnika úttörőinek, akik megálmodták, megtervezték, megvalósították zseniális szerkezeteiket, és azoknak is akiket nem állt módomban itt megemlíteni. Kimagasló kreatív és konstruktív személyiségük utat nyított a mai technika eredményeinek. Az írógép, számológép és könyvelőgép technikában több mint másfél évtizedet dolgoztam (finommechanika, elektromechanika, könyvelőgép programozás),  a   számítástechnikában [ hardver: PC szerviz, szoftver: ügyviteli programozás, weblap készítés, hálózat (ethernet  UTP/STP, LAN, WLAN): P2P, star, star-bus  topológia, switch-elt, routolt client-server, frontend-backend architektura ] 1981-től dolgozom. Technika rovatomban az Írógép, Számológép és Könyvelőgép site-okon tartok rövid megemlékezést a korabeli irodagép technikáról.

Olympia írógép
1957.

Densmore írógép
1902.

John Emil William Greve
Született:1880. Május 14. Altona (Hamburg)
http://www.prochemnitz.de/foerderzentrum/Rt/Greve.htm

Stopszok/művelet vezérlők:
a könyvelőgépek programozásának eszközei

ASCOTA
170
070
071
 programozó sablonok

PÉNZTÁRGÉP
Mechanikus, elektromotoros
meghajtású bolti pénztárgép

STENCILGÉP
Hajtókaros és elektromotoros
meghajtású sokszorosítógép


PÉNZTÁRGÉP
 Sweda 76 lyukszalagos

Kiváló sokszorosítógép/nyomdagép és/vagy pénztárgép műszerészek:
Bencsura Barnabás, Bárány László, Hajnal Tamás, Szabó István (részlegvezető, elnök), Szűcs József ...

PÉNZTÁRGÉP: Ratus A 20

National 71: 27 számműves éttermi elszámológép

Szállodai elszámológéppel készített számla

Programkód részletek - közelmúlt és múlt [VB, Clipper, dBaseIII+]

Function qScriptBody0(qdefTemp As QueryDef, job_Module As String) As String
   Dim rst As Recordset, fld As Field, ScriptPage As String
   ScriptPage = ""
   ScriptPage = ScriptPage & "BeginModule:" & job_Module & vbCrLf
   With qdefTemp
       Set rst = .OpenRecordset(dbOpenSnapshot, dbSQLPassThrough, dbReadOnly)
       With rst
           For Each fld In rst.Fields
               If Not IsNull(fld.Value) Then
                   ScriptPage = ScriptPage & "  " & fld.Name & ":" & fld.Value & vbCrLf
               End If
           Next
           ScriptPage = ScriptPage & "EndModule:" & job_Module & vbCrLf
           qScriptBody0 = ScriptPage
           ScriptPage = ""
           rst.Close
       End With
   End With
End Function

DO WHIL .NOT. EOF()
   sr=2
   @sr,1 SAY b->udkod+' '+TRIM(b->udnam)
   @sr,70 SAY DATE()
   sr=sr+1
   @sr,1 say str(lap,3)+'.lap'
   @sr,68 say left(evho,4)+'/'+right(evho,2)+'.h˘'
   sr=sr+1
   @sr,2 say '<Kis_Soft>'
   @sr,70 say time()
   sr=sr+2
   ? CHR(27)+CHR(87)+'1'
   @sr,(int((srh-len(cim))/2)) say cim
   ? CHR(27)+CHR(87)+'0'
   sr=sr+3
   @sr,20 SAY 'CIMLET          DARAB         E R T E K'
   sr=sr+1
   @sr,0 say replicat('-',80)
   sr=sr+1
   for i=1 to fcount()
       if left(field(i),1)="C"
         mezo=field(i)
         ft=val(right(mezo,len(mezo)-1))*&mezo
         sft=sft+ft
         @sr,20 say right(mezo,len(mezo)-1)
         @sr,36 say &mezo
         @sr,50 say ft picture '99,999,999'
         sr=sr+1
       endif
   next
   @sr,20 say replic('-',40)
   sr=sr+1
   @sr,25 say '‚rt‚k ”sszesen:'
   @sr,50 say sft picture '99,999,999'
   sr=sr+1
   @sr,0 say replica('=',80)
   if mkod<>'99'
     EXIT
   endif
   SKIP
   lap=lap+1
ENDDO

function redorama
set device to screen
if alias()="FEJTDATA" ; ef3:='F3:T”rzs,' ; else ; ef3:='Ins:Uj,' ; end
labsor='KEZEL:'+chr(25)+','+chr(24)+','+chr(17)+chr(217)+;
       ',Del,Hom,PgUp,PgDn,'+ef3+'Ki:Esc'
if (sorh<len(labsor))  ; sorh:=len(labsor)  ; end
if (sorh<52)           ; sorh=52            ; end
if (sorh > 74)         ; sorh=74            ; end
maxmez:=sorh-len(masknev[1])-y+2
dispbox( (ksor),(y-2),(usor+3),(y+sorh), 'ÚÄżłŮÄŔł ' ) //boxchrs
boxshadow( (ksor),(y-2),(usor+3),(y+sorh) )
@(ksor),int( ((y-1+sorh+3)-len(redcim))/2 ) say redcim color tabcimsz
if alias()="FEJTDATA"
   @(esor-2),(y-1) to (esor-2),(y+(sorh-1)) double
else
   @(esor-1),(y-1) to (esor-1),(y+(sorh-1)) double
end
@(usor+1),(y-1) to (usor+1),(y+(sorh-1)) double
aliasir()
@(usor+2),(y-1) say labsor
@(usor+3),(y+2) say '<Kis_Soft>'
return(.t.)

(Software: KisF. IT-Tech_SA HW-SW-NW)

Felhasznált forrásanyagok:
Ferenczi Endre: Könyvelőautomaták gyakorlati alkalmazása, 1964.
Ferenczi István, Szabó Ferenc, Terelmes Ferenc, Kóbor Zoltán: Ügyvitel-gépesítési alapismeretek II. 1970.
Horváth Ferenc, Király Ottó: Irodagép-műszerész szakrajz, 1985.
Hatvani László: Az irodagépműszerész, 1977. (Szerkesztő bizottság: Hont László, Izsák Sándor, Molnár János, Szentkúti Károly)
Hujber Endre: Adatrögzítés és ügyviteli adatfeldolgozás, 1975.

Saját készítésü elektromos szólógitár: 1965.
Saját készítésű elektromos szólógitár: 1965.

[LINKLap] [Technika]

 

 

 

Köszönöm, hogy meglátogatta a honlapot.
Copyright © Infocomptech 2092 Kis Ferenc IT-Tech_SA HW-SW-NW. Ajánlott felbontás:1024x768. All Rights Reserved.
Minden jog fenntartva.